Efektywne wykorzystanie ulgi podatkowej dzięki sprawnemu zarządzaniu inwestycją…

…to tytuł dzisiejszego wystąpienia Finansów dla Firm podczas konferencji w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. W spotkaniu pt. „Zasady wspierania nowych inwestycji w Polsce” uczestniczyli przedsiębiorcy z Płocka i powiatu płockiego, którzy są zainteresowani rozwojem firm poprzez inwestycje, przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Finansów dla Firm, które reprezentował Piotr Witkowski.

Prelekcja prezentowana przez Finanse dla Firm była kolejnym działaniem mającym na celu popularyzację programu Polska Strefa Inwestycji wśród przedsiębiorców.

Trzeci od lewej p. Zbigniew Bednarski, Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Trzeci od lewej p. Zbigniew Bednarski, Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Przedstawiciele ponad trzydziestu firm otrzymali kompleksową wiedzę o zasadach działania specjalnych stref ekonomicznych i procedurze aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu. Przypomnijmy – realizacja inwestycji w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, czyli specjalna strefa ekonomiczna w nowej formule, daje prawo do skorzystania przez inwestora z ulgi w podatku dochodowym. Te zagadnienia przedstawiła przedstawicielka Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej p. Agnieszka Sobieszek.

Natomiast przedstawiciel Finansów dla Firm omówił praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w SSE, koncentrując się na zagadnieniach efektywnego wykorzystania ulgi w podatku dochodowym.

Na efektywne wykorzystanie ulgi podatkowej mają decydujący wpływ:

  • czas realizacji inwestycji,
  • dochodowość firmy inwestora,
  • rodzaj nowej inwestycji,
  • sprawne zarządzanie przebiegiem inwestycji.

Przypomniano główne instrumenty zarządzania przebiegiem inwestycji, jak: ścieżka krytyczna, estymacja czasu trwania zadań, diagram Gantta, kamienie milowe, harmonogram, komunikacja.

Interesujące były liczne przykłady i doświadczenia Finansów dla Firm z zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym tych, w modelu których zastosowano ulgę w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji w formule specjalnej strefy ekonomicznej.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę zarówno na walory poznawcze, jak też dynamiczny i przejrzysty przekaz niełatwych i nowych treści, nie można nie wspomnieć o anegdotach biznesowych barwnie urozmaicających prelekcję.

Podziel się