O autorze

Prowadzenie firmy doradczej to wielka biznesowa przygoda i okazja do poznania wielu firm i wspaniałych ludzi, którzy z pasją prowadzą biznes.

Eksplozja prywatnej przedsiębiorczości w Polsce datuje się na początek lat 90 -tych XX wieku. Jest fenomenem, że od tego czasu, bez kapitału gromadzonego przez wiele pokoleń, bez doświadczeń kupieckich przekazywanych z ojca na syna, przy niedostatkach wszystkiego, powstało i działa ponad 2 miliony firm. Nie do przecenienia jest rola tych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce – odpowiadają za wytworzenie 50 proc. produktu krajowego brutto, tworzą 70 proc. miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw.

Autorami tego niebywałego sukcesu nie są rządy – są przedsiębiorczy Polacy – podejmujący wyzwania, biorący sprawy we własne ręce, z polotem, pomysłowi, pracowici, odporni, skuteczni. Ponad 200 lat radzenia sobie z przeciwnościami losu – zaborcami, okupantami, biedą – ukształtowało w nas niezwykłą zaradność, jakże wprost zawartą w sloganie „Polak potrafi”. Czasem z nadmiarem ułańskiej fantazji, także z brakiem wiedzy, ale zawsze z oddaniem i głębokim zaangażowaniem.

W ciągu ostatnich kilku lat przybyło ponad 200 tysięcy firm. Coraz więcej Polaków przekuwa odziedziczoną po walecznych przodkach odwagę w boju na współczesną przedsiębiorczość. Do takich decyzji trzeba ambicji, hartu i odwagi – tego nam nie zbywa. Czego brak? Dostępnego kapitału, przyjaznego systemu podatkowego, przejrzystego prawa, dostępu do wiedzy. Z resztą uporamy się sami. Małym nie trzeba wiele dawać – wystarczy nam pozwolić.

Od niedawna zmienia się klimat wokół firm MSP. Powoli dociera do decydentów, że jeśli wspierać, to małych, a nie dużych. W czasie wichury na polskiej łące duże drzewa, w tym te sprowadzone z obcych krajów, przewrócą się, ale rodzime drzewka i krzewy przetrwają, szybko odrosną. Będą walczyć o przetrwanie. Te małe są naszą szansą. Polski przedsiębiorca po kryzysie szybko podniesie się i będzie budował od początku. Świat z natury swej jest różnorodny, jest zbiorem rozmaitości, jeśli toleruje wielkie twory i monolity, to na krótko. Popieranie naszej różnorodności i mnogości powinno być nadrzędną i pożądaną polską strategią długoterminową.

W Finansach dla Firm wielokrotnie okazywało się, że jesteśmy bardziej jutro niż dziś. Jesteśmy wizjonerami? Wiemy, że najcenniejszą rzeczą dla jednostek i narodów na świecie jest wiedza. Wiedzy nikt nam nie odbierze, zawsze ją ze sobą zabierzemy, przechowamy, bo to jest najcenniejsze. To nasz skarb. Nie można odebrać nam myśli i idei. Myślimy. Jesteśmy. Tę wiedzę aktywujemy w sprzyjających warunkach poprzez piękne polskie słowo PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Naszą – Finansów dla Firm – misją jest finasowanie rozwoju biznesu. To wersja oficjalna. W rzeczywistości dzielimy się z przedsiębiorczymi Polakami wiedzą i doświadczeniem. Aby byli mądrzejsi, aby popełnili mniej błędów, aby Polska dzięki nim trwała na mapie świata. Bo potrafimy, mamy dość siły, wiedzy, zaradności. Dlatego poza oficjalną nazwą Finanse dla Firm mówimy o sobie – Pracownia Obróbki Diamentów. Polska ziemia jest wprost usiana przedsiębiorczymi diamentami. Tak niewiele potrzeba, aby stały się brylantami. Pomagamy im w tym przeobrażeniu. W uzyskaniu mocy i blasku. Tak trzeba.

Piotr Witkowski
Certyfikowany Doradca ds. Zarządzania