Jak zwiększyć efekty inwestycji w przedsiębiorstwie? Dotacje UE czy ulgi podatkowe?

Rozmowa z ekspertem  Piotrem Witkowskim z Finansów dla Firm

Czy polscy przedsiębiorcy planują inwestycje?

Większość firm chce inwestować. 58 proc. średnich firm i 51 proc. małych pozytywnie ocenia koniunkturę. Jak podaje Puls Biznesu 10 września br. „W tym roku inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa planuje 61 proc. mikro- i małych firm oraz 74 proc. średnich.”

W co i dlaczego inwestują?

Problemy z zatrudnieniem wymuszają automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, a wzrost cen energii rozwiązania energooszczędne. To okazja do wymiany maszyn i zastąpienia ich urządzeniami nowej generacji, wydajnymi i energooszczędnymi. Wzrasta zainteresowanie informatyzacją takich obszarów jak gospodarka magazynowa, relacje z klientami, zarządzanie i księgowość. Większa jest świadomość firm w zakresie ochrony środowiska. Decyzje inwestycyjne podejmuje się pod kątem oddziaływania na środowisko, ograniczania ilości odpadów, łatwości ich utylizacji itd. przewidując słusznie wzrost kosztów w przypadku zaniechania wdrażania proekologicznych rozwiązań.

Jak zwiększyć efekty inwestycji w przedsiębiorstwie? Czy są sposoby, aby zwiększyć zakres projektu, a jednocześnie wydać mniej?

Firmy przygotowujące się do inwestycji mogą skorzystać z pomocy publicznej czyli z dotacji UE lub z ulg w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji. 

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dotację lub ulgę podatkową? Jaka jest procedura?

W jednym i drugim przypadku trzeba złożyć aplikację o przyznanie pomocy. W przypadku dotacji aplikuje się do jednego z wielu programów UE. W przypadku ulgi w podatku dochodowym wniosek składa się do zarządu właściwej dla danego obszaru specjalnej strefy ekonomicznej. W obydwu przypadkach warunkiem skorzystania z pomocy publicznej jest zrealizowanie nakładów inwestycyjnych i wdrożenie.

Czyli po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji bądź ulgi podatkowej inwestor wydatki inwestycyjne do tego momentu musi ponieść sam?

Tak, pomoc publiczna w formie dotacji czy ulgi podatkowej jest nagrodą za ten trud. Tak to działa, i słusznie.

Jakie firmy mogą zabiegać o wsparcie? Czy są muszą spełniać jakieś warunki wstępne/brzegowe?

Firmy aplikujące o wsparcie powinny wykazać się dobrym standingiem finansowym i działać już jakiś czas.

Czym charakteryzują się dotacje, a czym ulgi podatkowe?

Syntetyczną informację o podobieństwach i różnicach między dotacjami a ulgami przedstawiamy w tabeli poniżej.

Podsumowanie: ulgi podatkowe z tytułu realizacji inwestycji w ramach programu Polska Strefa Inwestycji czyli w formule specjalnej strefy ekonomicznej są aktualnie bardzo atrakcyjną formą wsparcia realizowanych inwestycji.

Podziel się