Uwaga na doradców

Naturalną, a nawet godną polecenia jest sytuacja, kiedy firmy z sektora MSP korzystają z pomocy doradców zewnętrznych w różnych obszarach swej działalności. I pogląd ten nie wynika z tego, że Finanse dla Firm to też firma doradcza, i chcemy przysporzyć sobie klientów, co z naszej dobrej znajomości firm tego sektora.Kadra małej czy średniej firmy jest ograniczona do minimum i skupiona na codziennym zarządzaniu firmą w obszarze produkcji, usług, marketingu, księgowości. Im mniejsza firma, tym więcej spraw jest zlecanych zewnętrznym wyspecjalizowanym podmiotom, jak biura rachunkowe, agencje pracy, kancelarie prawne itd. i jest to prawidłowe. Współpraca z tymi podmiotami najczęściej ma charakter stały.

Od czasu uruchomienia programów z UE pojawiła się nowa kategoria doradców, potocznie nazywanych doradcami unijnymi. I tej kategorii podmiotów/osób dotyczy tytuł tego postu. Często są to podmioty współpracujące z firmą doraźnie nad jednym projektem, a współpraca bywa ograniczona do napisania wniosku o dotację. Profesjonaliści wiedzą, że napisanie wniosku i wygranie dotacji to dopiero początek pracy. Trzeba bowiem zrealizować zgodnie z zasadami konkursu cały proces zamówienia i zakupów elementów inwestycji i rozliczenia projektu, aby otrzymać dotację. W wielu programach należy udowodnić innowacyjność technologii czy produktu, a także wykazać się współpracą ze sferą nauki. I tu rola doradcy jest bardzo ważna, a jego kontakty i umiejętności bezcenne.

W relacjach z nieznanym doradcą niestety należy działać zgodnie z zasadą „ufaj i sprawdzaj”. Znamy przypadek, gdy w dobrej wierze przedsiębiorca-wynalazca opowiedział o swoim wynalazku doradcom, którzy zarejestrowali patent … na swoją firmę. Ci sami doradcy w innej firmie błędnie ocenili status wielkości przedsiębiorstwa, co skutkowało znacznym zmniejszeniem dotacji. W innym przypadku złożyli wniosek do konkursu bez właściwej promesy kredytowej, przez co projekt został odrzucony z konkursu. Takich przykładów można byłoby mnożyć bez liku. W krajach o bardziej dojrzałych gospodarkach doradca jest utożsamiany z osobą zaufania publicznego. U nas etos zawodu doradcy nie zawsze niestety idzie w parze z wysokim poziomem etyki biznesowej, więc – uważajcie na doradców.

Podziel się