Ulga podatkowa dla firm za inwestycje – Finanse dla Firm szkolą

Finanse dla Firm prowadzą kampanię informacyjną dla firm o ulgach podatkowych, jakie można uzyskać realizując inwestycje w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Według nas do firm, a  zwłaszcza do polskich przedsiębiorców z sektora MSP, nie dotarła wiedza, że inwestowanie w specjalnej strefie ekonomicznej może być podstawą zwolnienia z podatku dochodowego na okres do 10 – 15 lat, a strefę ekonomiczną można powołać w dowolnym miejscu Polski, także w miejscu obecnie prowadzonej działalności. Obecna formuła „strefa do inwestora” zastąpiła obowiązującą wcześniej „inwestor do strefy”. Wielu ekspertów potwierdza nasz pogląd, że skala korzyści z tytułu inwestowania pod szyldem specjalnej strefy ekonomicznej jest dla firm MSP nie do przecenienia.

Wobec faktu, że znaczna liczba firm przygotowuje się do inwestowania (patrz nasz wpis „Firmy będą inwestować” w zakładce „Aktualności” oraz na naszym koncie na LinkedIn)  na spotkaniach z przedsiębiorcami dzielimy się wiedzą, jak powołać specjalną strefę ekonomiczną na własnym podwórku i uzyskać z tego tytułu ulgę w CIT lub PIT z tytułu inwestycji w SSE (specjalnej strefie ekonomicznej).

A ponieważ nowe projekty najczęściej będą współfinansowane kredytami bankowymi, więc Finanse dla Firm dzielą się wiedzą o zasadach działania programu Polska Strefa Inwestycji również z doradcami bankowymi. Instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe) mają szansę na finansowanie projektów wyróżniających się wysoką efektywnością i ograniczonym ryzykiem (podatek dochodowy zostaje w firmie!).

Kolaż zdjęć powyżej przedstawia szkolenie organizowane przez Finanse dla Firm, w którym wiedzę o Polskiej Strefie Inwestycji z zapałem zdobywali doradcy bankowi z ING Banku Śląskiego regionu łódzkiego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach banki i organizacje biznesowe, punkt konsultacyjny: 42 42 636 66 95, biuro@finansefirm.pl.

Podziel się