Takie będą Rzeczypospolite…

Dzisiejszej Polski po ponad dwudziestu latach funkcjonowania w nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej nie da się porównać z Polską sprzed 1989 roku. W wielu dziedzinach życia  osiągnęliśmy ogromny postęp, nieporównywalnie wyższe są realne dochody Polaków itd. itp. Jest jednak pewien obszar, który jest traktowany przez dotychczasowych rządzących wszystkich opcji z jednakowym zaniechaniem, niedocenieniem, zaniedbaniem. Jest to polityka wobec dzieci i młodzieży, a raczej jej brak. Dzieci i ryby głosu nie mają…&nbsp

Czy dlatego właśnie sprawy wychowania dzieci i młodzieży są traktowane bez należytej wagi i troski? Czy decydenci nie mają świadomości, że „Takie będą Rzeczypospolite, jaki ich młodzieży chowanie”, że zacytujemy kanclerza Jana Zamojskiego? W minionym dwudziestoleciu zafundowano naszym milusińskim w ramach reformy edukacji jej deformację poprzez wprowadzenie gimnazjów, zredukowano w szkołach średnich do śmiesznego wymiaru godziny nauczania ważnych przedmiotów na rzecz przedmiotów, które może nie powinny być nauczane w szkole w ogóle, zniszczono system szkolnictwa zawodowego, ograniczono programy kształcenia studentów, co powoduje płacz przedsiębiorców nad niewiedzą i brakiem umiejętności kandydatów do pracy, a nierozwiązana kwestia miejsc w żłobkach i przedszkolach to plama na honorze każdego chyba rządu.

Lato, lato , lato czeka… Refren zapomnianej już piosenki nierozłącznie kojarzy się bardziej dojrzałym czytelnikom bloga z atmosferą zakończenia roku szkolnego. Czerwiec był okresem gorączkowych przygotowań do wakacji, a więc kolonii, obozów harcerskich, obozów sportowych, rajdów itd. itp. W zasadzie każde dziecko czy to ze wsi czy z miasta miało w poprzedniej epoce zagwarantowaną możliwość udziału w zorganizowanej trzytygodniowej formie wypoczynku w istotnej części dotowanej przez państwo. Obecne państwo jest głuche i ślepe na potrzeby dzieci i młodzieży, podczas gdy te sporawy powinny być jedną z naczelnych polityk państwa. Może więc decydenci wrócą do korzeni i zapoznają się z tekstem aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej? Tylko należy czytać na głos i powtórzyć ze zrozumieniem.

Podziel się