Przedsiębiorczość nie jest mężczyzną

Nie wszyscy wiedzą, a szkoda, że w Unii Europejskiej to Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami, na 100 przedsiębiorstw 35 jest prowadzonych przez kobiety (średnia w UE wynosi 30,1%).

W 2012 roku panie uruchomiły 40,2%  z ogólnej liczby jednoosobowych działalności gospodarczych. Ponad milion kobiet jest właścicielkami mikro i małych przedsiębiorstw. „Powoli zmieniają się normy kulturowe, według których przedsiębiorczość ma formę męską. Kolejne pokolenie kobiet wykazuje dużą otwartość na zmiany i skłonność do ryzyka.

Podobnie jak mężczyźni, kobiety cenią sobie takie cechy sprzyjające przedsiębiorczości jak pracowitość i cierpliwość oraz kreatywność i innowacyjność – wyznaczniki współczesnego podejścia do prowadzenia biznesu. Kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni i choć częściej wybierają kierunki nie-techniczne, wiedza kobiet o przedsiębiorczości powoli zrównuje się z wiedzą mężczyzn.” (cytat z opracowania PARP pt. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce).

Istotną barierą dla kobiet w prowadzeniu biznesu jest opieka nad dziećmi, zwłaszcza małymi. W tym zakresie realizowany jest jeszcze często tradycyjny model roli kobiet. Jednak pozostałe bariery w prowadzeniu biznesu, jak utrudniony dostęp do kapitału, zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy, problemy ze zdobywaniem nowych klientów, biurokracja, a także zmienność prawa pracy dotykają przedsiębiorców obu płci w tym samym stopniu.

Unia Europejska w ramach polityki równych szans podejmuje działania w kierunku zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, likwidację nierówności ze względu na płeć w życiu zawodowym, wzmacnianie przedsiębiorczości i wspieranie zakładania firm przez kobiety oraz wspieranie sprawiedliwości płciowej w obszarze edukacji, badań i innowacji.  Wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości Polek jest ogromną szansą na wzrost ekonomiczny kraju. Żeby jeszcze Polacy chcieli to sobie uświadomić…

Podziel się