Przedsiębiorcy, łączmy się!

Firma doradcza Deloitte wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zorganizowała konferencję na temat klastrów. Podajmy jedną z definicji: „Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm (…) działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących pomiędzy sobą, ale także współpracujących” www.klastry.org, www.pi.gov.pl/klastry.

W dyskusji podjęto kwestię problemów, jakie napotykają organizatorzy klastrów – bo nie jest to niestety samonapędzający się układ biznesowy. Wiele zależy od charyzmy ludzi, którzy są organizatorami takich przedsięwzięć. A popełniany często błąd to powierzanie funkcji kierowniczych osobom, które mają mizerną wiedzę na ten temat, ale za to mają poparcie w innych obszarach. To nasza polska słabość systemowa.

Natomiast drugą kwestią wpływającą na wolne tempo rozwoju klastrów są szczególne cechy naszych przedsiębiorców: silny indywidualizm, nieufność, niechęć do współpracy, a także brak umiejętności pracy w zespołach firm. Szczególnym ryzykiem wydaje się firmom udostępnienie wiedzy na temat swojej firmy innym podmiotom, szczególnie konkurencyjnym. Nawet mimo możliwości uzyskania wsparcia unijnego efekty działania klastrów (są oczywiście wyjątki) nie są zadowalające. A szkoda, że tak się dzieje, bo efekt synergii pozwala na bardziej dynamiczny rozwój, wzrost innowacyjności i konkurencyjności, co potwierdzają dokonania klastrów w wielu krajach. Nasza praktyka potwierdza w całej rozciągłości wyniki badań prezentowane przez Deloitte. Mając relacje biznesowe z kilkoma firmami pewnej branży, które są zlokalizowane w niewielkiej odległości, od ponad roku próbujemy namówić szefów tych firm na spotkanie, wzajemną prezentację i omówienie możliwości współpracy. Jak do tej pory nie udało się. Potrzebna jest zmiana mentalności i podejścia firm, wzrost zaufania i otwartość w korzystaniu z rozwiązań innych. Nie spoczniemy.

Tagi:

analiza finansowa przedsiębiorstwaanalizy finansoweanalizy kredytowebadaniabadania naukowebadania technicznebadanie zdolności kredytowejbiznes planybiznes plany dla inwestorówbiznes plany inwestycjibiznes plany projektów inwestycyjnychbiznesowe refleksjeblog finanseBlog finansowyblog o finansachblog o pieniądzachblog o tematyce finansowejbudowanie wizerunku firmDeloittedoradztwo bankowedoradztwo biznesowedoradztwo dla inwestorów zagranicznychdoradztwo dla przedsiębiorstwdoradztwo finansowedoradztwo leasingowedoradztwo przy prywatyzacji firmdoradztwo w zarządzaniu wizerunkiem firmdotacje dla firm z UEdotacje dla rolnictwa z UEdotacje unijnedotacje z uedynamiczny rozwójdziałalność gospodarczadziałalność innowacyjnaefekt synergiifinanse dla biznesufinanse dla firmfinansowanie firmfinansowanie innowacjifinansowanie inwestycjifinansowanie nieruchomościfinansowanie projektów biznesowychfinansowanie projektów innowacyjnychfinansowanie projektów inwestycyjnychfinansowanie przedsiębiorstwfinansowanie rozwoju eksportufinansowanie wdrożeń innowacjifinansowanie wynalazkówfuzje i przejęcia firmgranty dla firmgranty z UEgranty z UE dla firminnowacjeInnowacje naukoweinnowacje techniczneinnowacyjna firmainnowacyjne przedsiębiorstwoInnowacyjnośćinwestycje dla firminwestycje firmklastryklastry przedsiębiorczościkredytowanie dla firmkredytowanie firmkredytowanie inwestycjikredytowanie obrotukredytowanie przedsiębiorstwkredytykredyty bankowekredyty hipoteczne dla firm pożyczki hipoteczne dla firmkredyty inwestycyjnekredyty obrotowekredyty obrotowe dla firmkredyty technologicznekreowanie wizerunku firmłączenie firmłączenie przedsiębiorstwleasing dla firmleasing zwrotny leasing zwrotny dla firmłsseniechęć do współpracynowe technologieobsługa firm zagranicznychobsługa inwestorów zagranicznychobsługa inwestycjiocena zdolności kredytowejocena zdolności kredytowej firmoferta dla inwestorów zagranicznychpaszport do eksportuplany rozwojuplany rozwoju eksportupomoc publicznapomoc publiczna dla firmpomoc publiczna dla przedsiębiorstwpomysłowośćPomysłypośrednictwo bankowepośrednictwo biznesowepośrednictwo kredytowepożyczki dla firmpożyczki leasingowepożyczki leasingowe dla firmpraca w zespoleproblemy klastrówprognozy finansoweprogram na wdrożenie wynalazkuprogram naprawczyprogram rozwoju eksportuprogramy naprawczeprogramy pomocowe z UEprogramy restrukturyzacji firmprywatyzacja przedsiębiorstwPrzedsiębiorstwoprzedstawicielstwo firmprzekształcenia firmprzekształcenia przedsiębiorstwprzetargi w specjalnych strefach ekonomicznychprzetargi w SSEprzygotowanie do przetargów w SSEreprezentowanie firmreprezentowanie firm zagranicznychrestrukturyzacja firmrozliczanie dotacjirozliczenia dotacjispecjalne strefy ekonomiczneśrodki pomocowe z UEstrategie rozwojustrefa ekonomicznasubiektywnie o finansachukład biznesowyulgi dla inwestorówulgi dla inwestycjiulgi podatkoweulgi podatkowe dla firmulgi podatkowe dla przedsiębiorców doradztwo w zakresie pomocy publicznejulgi w podatku dochodowymunijne dotacje dla rolnikówunijne środki dla firmusługi dla inwestorów zagranicznychusługi finansowania dla firmusługi zarządzania firmamiusługowe finansowanie firmusługowe rozliczanie dotacjiwdrożenie innowacjiwdrożenie wynalazkuwnioski do bankówwnioski kredytowewnioski kredytowe do bankówwnioski o finansowaniewnioski o kredytwnioski o leasingwsparcie dla firm z UEwynalazczośćwzrost innowacyjnościzarządzanie finansowaniem projektówzarządzanie firmamizarządzanie projektamizarządzanie projektami biznesowymizarządzanie projektami firmzarządzanie wizerunkiem firmzastępstwo firm

Podziel się