Ostatni dzwonek na inwestycje w strefach

Wobec wzrostu zainteresowania inwestorów specjalnymi strefami ekonomicznymi postanowiliśmy przybliżyć tę tematykę na blogu. A jest o czym pisać, bowiem w tematyce SSE zmieniło się ostatnio sporo.

Najpierw o zmianach dobrych:  23 lipca br. rząd przedłużył okres działania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku. Ta perspektywa pozwala inwestorom rozliczać ulgę w podatku dochodowym z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych (lub kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników) co najmniej do końca 2026 roku.

A teraz o zmianach nie tak dobrych: od  1 lipca 2014 roku zmniejsza się o 15 procent  poziom pomocy publicznej w formie ulgi w podatku dochodowym jaką może uzyskać inwestor realizujący projekt na terenie SSE (obniżka ta nie dotyczy tzw. ściany wschodniej). W okresie przejściowym, czyli w I półroczu 2014 r., poziom pomocy publicznej będzie utrzymany na dotychczasowych warunkach.

Wydłużenie okresu działania stref rodzi pytania o zasady funkcjonowania firm w specjalnych strefach ekonomicznych w nowych warunkach, na przykład:

  • czy nowe zasady (zwłaszcza okres obowiązywania zezwolenia i rozliczania ulgi w CIT) będą odnosić się tylko do inwestycji realizowanych po 23 lipca  2013 r., czy obejmą też inwestorów, którzy  realizowali inwestycje w SSE w poprzednich latach?
  • czy będzie można korzystać w dalszym ciągu z formuły „+50%”, czyli zawarcia w ofercie przetargowej oprócz określenia obligatoryjnych wydatków inwestycyjnych także deklaracji poniesienia  wydatków inwestycyjnych większych o 50% od wydatków obligatoryjnych, co mogło skutkować w razie ich wykonania wzrostem przyznanej pomocy publicznej,
  • czy w przypadku reinwestycji rozumianych jako kolejne inwestycje nie objęte zezwoleniem pierwotnym, a które są planowane do wdrożenia przez inwestorów, którzy już działają na terenie strefy można będzie liczyć na większą elastyczność w zakresie wzrostu zatrudnienia?
  • jakie kryteria będzie musiał spełnić duży przedsiębiorca aby wykazać spełnienie tzw. efektu zachęty? (nie wydaje się, aby KE chciała uelastycznić podejście do dużych firm, wręcz przeciwnie, wydaje się, że dostęp do pomocy publicznej będzie utrudniony).

Inwestorzy, którzy poważnie myślą o realizacji nowych lub kolejnych inwestycji na terenie SSE powinni podjąć decyzję szybko: za dużą aktywnością w tych sprawach przemawia kilka poważnych argumentów:

  • otrzymanie zezwolenia teraz na obecnie obowiązujących zasadach oznacza utrzymanie tych warunków do 2026 roku,
  • obniżenie od połowy 2014 roku o 15% limitu możliwej do uzyskania ulgi w podatku CIT wobec zmiany mapy pomocy regionalnej ograniczy korzyści inwestorów,
  • brak możliwości wykorzystania do optymalizacji finansowania inwestycji innych form pomocy regionalnej (np. dotacji z UE) wobec luki, jaka powstała w tej formie wspierania inwestycji (obecne programy już się skończyły, a z nowych środki będą dostępne w 2015 roku),
  • przewidywany znaczny wzrost wymagań dla inwestorów „strefowych” w zakresie innowacyjności projektów, ograniczenia dla niektórych branż, wymogów w zakresie tzw. efektu zachęty (dot. zwłaszcza dużych przedsiębiorstw).

Z pewnością są inwestorzy, którzy będą potrafili wykorzystać nadarzającą się jeszcze szansę do uzyskania zezwolenia na jeszcze obecnie obowiązujących zasadach. Szczególnie korzystna sytuacja jest dla decyzji o reinwestycjach: inwestorzy działają już w strefie i mogą liczyć na szybszą i prostszą procedurę rokowań. Jednak należy zaznaczyć, że należy działać szybko, aby zezwolenie strefowe uzyskać najlepiej przed 31 grudnia br., w ostateczności do 30 czerwca 2014 r.

„Finanse dla Firm” pomogą Państwu w zakresie: wstępnej oceny projektu, przygotowania listu intencyjnego, opracowania pełnej dokumentacji do przetargu, pomocy w uzyskaniu finansowania projektu itd. itp.

Już 35 razy pełniliśmy funkcję menedżera projektu współpracując z inwestorami strefowymi i uczestnicząc wraz z nimi w przetargach. Otrzymane referencje prezentujemy na naszej stronie internetowej www.finansefirm.pl.  Zapraszamy do współpracy.

Podziel się