Kadry dla biznesu czyli szkolmy się!

Miejsce – jedna z agencji regionalnych zajmująca się organizowaniem programów unijnych. Czas – niedawno całkiem. Konferencja dla przedsiębiorców na temat możliwości uzyskania dotacji w ramach jakiegoś programu. Aktorzy – pracownicy tejże agencji. Widownia – kilkudziesięciu przedsiębiorców z regionu. Trwa ex cathedra („my mamy zawsze rację”) prezentacja programu sprowadzająca się do przeczytania regulaminu i instrukcji wypełniania wniosku. Przy okazji prezentacja następnych konferencji dla firm.

Występuje dwóch bardzo młodych ludzi (o zakład, że praca w agencji to ich pierwsza praca w życiu). Tekst: „Będziemy szkolić przedsiębiorców, jak się prowadzi biznes.” Ktoś z sali rzucił: „Koniec świata, do czego doszło!” Ta przytomna uwaga powinna dotrzeć nie tylko do organizatorów tej konferencji, ale także do wielu firm szkoleniowych.

Organizowanie szkoleń dla kadr biznesowych to jedno z najtrudniejszych zadań firm szkoleniowych. Tym bardziej należy dbać o dobór prowadzących zajęcia. Aby być trenerem biznesu, należy mieć ogromne doświadczenie w tej materii. Tylko to zapewni autentyczność przekazu i korzyści dla uczestników. Kiedyś podczas pracy w banku zmieniłem doradcę klienta jednej z ważnych dla nas firm. Dojrzałego pracownika, który awansował na inne stanowisko, zastąpiłem młodą bardzo zdolną i odpowiedzialną pracownicą. Po paru tygodniach prezes firmy przyszedł i poprosił o zmianę doradcy. Na pytanie czy nie jest zadowolony z obsługi odpowiedział, że wszystko jest w porządku, ale … on się jakoś mniej pewnie czuje i chciałby, żeby sprawy firmy prowadził ktoś bardziej doświadczony. Oczywiście uległem jego sugestii. A w zapowiadanym szkoleniu we wspomnianej na wstępie agencji nie uczestniczyliśmy.

Podziel się