Gdzie dwóch się kłóci…

Znane porzekadło brzmi: „Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta”. Jak się okaże, możliwe są różne modyfikacje cytowanego przysłowia, tak w zakresie liczby kłócących się, jak też tego trzeciego. Kłócącymi są Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów, a powodem sporu jest propozycja MG wprowadzenie ulgi podatkowej mającej wspierać przedsiębiorców inwestujących w badania, rozwój i innowacje.Cel jest zacny i ważny niezwykle, bowiem z innowacyjnością naszego biznesu jest gorzej niż źle (patrz wpis: Innowacje? Nie prowadzimy). We wszystkich cywilizowanych krajach zachętą dla firm do podejmowania własnej działalności badawczo-rozwojowej i potem innowacyjnych inwestycji są przede wszystkim ulgi podatkowe. Natomiast w Polsce główną zachętą do podejmowania działalności w obszarze B+R są dotacje z UE. Ministerstwo Gospodarki chce to zmienić, i słusznie, bowiem system dotacji jest konkursowy, o mało przejrzystych i często zmienianych zasadach, a korzysta z niego niewielki odsetek firm. MG chce jasnego i stabilnego systemu ulg podatkowych dedykowanych do ogółu firm, nie tylko do wybrańców. MF na przedstawiony projekt odpowiedziało, że wymaga on dalszych prac itd. Te same ministerstwa od dawna prowadzą spór o zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, a warto jeszcze przypomnieć torpedowanie przez MF wielu inicjatyw podejmowanych przez MG zmierzających do usunięcia barier w prowadzeniu biznesu. Czasami w sporach uczestniczą też inne ministerstwa, a to wtrąci swoje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a to dołoży się Ministerstwo Środowiska, a to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego… Tak więc kłócących się przybywa, a ten trzeci nie korzysta tylko traci. Oczywiście ten trzeci to podmiot złożony, czyli przedsiębiorcy, a w zasadzie wszyscy obywatele. Czekamy na konkrety czyli rozwiązania, które mają wprowadzić sensowne zmiany do naszego gospodarczego prawodawstwa, które jakie jest, każdy widzi. Wobec wojny na górze szanse na doczekanie są coraz mniejsze, a i wiara przez to maleje. Ten wpis mógłby mieć tytuł: Czy leci z nami pilot?

Podziel się