Dotacje czy pożyczki zwrotne?

Do tej pory bezzwrotne dotacje z UE były podstawowym instrumentem wsparcia firm realizujących inwestycje. Dotacje są obliczane jako procent od poniesionych nakładów kwalifikowanych netto. I tak np. mała firma w Łódzkiem realizując inwestycję w wysokości 1 mln zł zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej mogła uzyskać dotację w wysokości 70 procent nakładów inwestycyjnych (50 procent to baza dla woj. łódzkiego + 20 procent za status małego przedsiębiorcy). Od roku coraz więcej sygnałów pochodzących tak ze struktur Unii Europejskiej, jak i rodzimych ministerstw i agencji zajmujących się rozdysponowywaniem środków pomocowych z UE, wskazuje na zakusy radykalnych zmian systemu wsparcia zakupów inwestycyjnych przez firmy.

Nowym pomysłem jest wprowadzenie obok dotacji tzw. instrumentów zwrotnych, czyli nisko oprocentowanych pożyczek oraz gwarancji i poręczeń. Instrumenty te funkcjonują już w chwili obecnej np. w ramach programu JEREMIE, a ostatnio BGK pochwalił się, że kredyt technologiczny również zawiera element finansowania zwrotnego. Dotacje w przyszłości mają być stosowane jako instrument wsparcia wyłącznie projektów wysokich technologii. Argumentem koronnym zwolenników instrumentów zwrotnych jest to, że w tej formie pieniądze przeznaczone na wsparcie biznesu będzie można wykorzystać wielokrotnie, a wypłacone jednorazowo dotacje nie wracają do systemu.
Pomysłodawcy nie dostrzegają jednak tego, że to dotacje były dla wielu firm zachętą do inwestowania i efektu tego nie powtórzy się z atrakcyjnymi wprawdzie, ale jednak w pełni zwrotnymi pożyczkami. Największym orędownikiem instrumentów zwrotnych są banki, bowiem mają możliwość zarobienia na prowizjach i marżach od wielokrotnie w ramach danego budżetu uruchamianych pożyczek, w miejsce jednorazowych kredytów, których kapitał na domiar złego spłacany był dotacjami. Należy zachować rozwagę, bowiem ograniczenie dotacji zmniejszy i tak niewielki trend do inwestowania, a instrumentami zwrotnymi nie da się przekonać firm, z których 80 procent i tak nie korzysta z finansowania zewnętrznego.

Tagi:

analiza finansowa przedsiębiorstwaanalizy finansoweanalizy kredytowebadanie zdolności kredytowejbezzwrotne dotacjebgkbiznes planybiznes plany dla inwestorówbiznes plany inwestycjibiznes plany projektów inwestycyjnychbudowanie wizerunku firmdoradztwo bankowedoradztwo biznesowedoradztwo dla inwestorów zagranicznychdoradztwo dla przedsiębiorstwdoradztwo finansowedoradztwo leasingowedoradztwo przy prywatyzacji firmdoradztwo w zarządzaniu wizerunkiem firmdotacjedotacje dla firm z UEdotacje dla rolnictwa z UEdotacje unijnedotacje z uefinanse dla biznesufinanse dla firmfinansowanie firmfinansowanie innowacjifinansowanie inwestycjifinansowanie nieruchomościfinansowanie projektów biznesowychfinansowanie projektów innowacyjnychfinansowanie projektów inwestycyjnychfinansowanie przedsiębiorstwfinansowanie rozwoju eksportufinansowanie wdrożeń innowacjifinansowanie wynalazkówfinansowanie zewnętrznefinansowanie zwrotnefuzje i przejęcia firmgranty dla firmgranty z UEgranty z UE dla firmgwarancjeinstrumentów zwrotnychinstrumenty zwrotneinwestycje dla firminwestycje firmkredyt technologicznykredytowanie dla firmkredytowanie firmkredytowanie inwestycjikredytowanie obrotukredytowanie przedsiębiorstwkredytykredyty bankowekredyty hipoteczne dla firm pożyczki hipoteczne dla firmkredyty inwestycyjnekredyty obrotowekredyty obrotowe dla firmkredyty technologicznekreowanie wizerunku firmłączenie firmłączenie przedsiębiorstwleasing dla firmleasing zwrotny leasing zwrotny dla firmmapa pomocy regionalnejmarże bankoweniskooprocentowane pożyczkiobsługa firm zagranicznychobsługa inwestorów zagranicznychobsługa inwestycjiocena zdolności kredytowejocena zdolności kredytowej firmoferta dla inwestorów zagranicznychograniczenie dotacjipaszport do eksportuplany rozwojuplany rozwoju eksportupomoc publicznapomoc publiczna dla firmpomoc publiczna dla przedsiębiorstwporęczeniapośrednictwo bankowepośrednictwo biznesowepośrednictwo kredytowepożyczki dla firmpożyczki leasingowepożyczki leasingowe dla firmprognozy finansoweprogram jeremieprogram na wdrożenie wynalazkuprogram naprawczyprogram rozwoju eksportuprogramy naprawczeprogramy pomocowe z UEprogramy restrukturyzacji firmprojekty wysokiej technologiiprowizje bankoweprywatyzacja przedsiębiorstwprzedstawicielstwo firmprzekształcenia firmprzekształcenia przedsiębiorstwprzetargi w specjalnych strefach ekonomicznychprzetargi w SSEprzygotowanie do przetargów w SSErealizacja inwestycjireprezentowanie firmreprezentowanie firm zagranicznychrestrukturyzacja firmrozliczanie dotacjirozliczenia dotacjispecjalne strefy ekonomiczneśrodki pomocowe z UEstrategie rozwojustruktura Unii Europejskiejstruktuy Unii Europejskijueulgi dla inwestorówulgi dla inwestycjiulgi podatkoweulgi podatkowe dla firmulgi podatkowe dla przedsiębiorców doradztwo w zakresie pomocy publicznejulgi w podatku dochodowymunijne dotacje dla rolnikówunijne środki dla firmusługi dla inwestorów zagranicznychusługi finansowania dla firmusługi zarządzania firmamiusługowe finansowanie firmusługowe rozliczanie dotacjiwdrożenie wynalazkuwnioski do bankówwnioski kredytowewnioski kredytowe do bankówwnioski o finansowaniewnioski o kredytwnioski o leasingwsparcie dla firm z UEwsparcie firmzarządzanie finansowaniem projektówzarządzanie firmamizarządzanie projektamizarządzanie projektami biznesowymizarządzanie projektami firmzarządzanie wizerunkiem firmzastępstwo firmzyski banków

Podziel się