Co trzeba wiedzieć, planując inwestycję z ulgą podatkową?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy 250 inwestorów otrzymało decyzje o wsparciu deklarując zainwestowanie prawie 14 miliardów zł w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Wielu kolejnych przedsiębiorców zamierza pójść w ich ślady i zwiększyć efektywność planowanych inwestycji dzięki wykorzystaniu ulgi w podatku dochodowym.

O czym powinni wiedzieć inwestorzy, którzy chcą skorzystać z ulgi w CIT i PIT?

  1. z końcem września br. zmienią się wymagania dotyczące minimalnych nakładów inwestycyjnych, jakie musi ponieść firma, która chce skorzystać z ulgi w podatku dochodowym dzięki realizacji projektu w programie Polska Strefa Inwestycji; różnice mogą sięgnąć +/- 5 ÷ 20 mln zł, szczegóły w DGP z 5 sierpnia br.,
  2. w 2020 roku kończy się budżet UE 2014 – 2020, w ciągu najbliższych 2 – 3 lat nie będzie dotacji UE,
  3. nowy budżet UE na lata 2021 – 2027 to nowe zasady wsparcia dla firm, poziom pomocy wynikający z tzw. mapy pomocy regionalnej będzie zdecydowanie mniejszy niż obecnie, nawet o 10 – 20 proc.,
  4. nowe programy zaczną funkcjonować dopiero w 2021 – 2022 roku,
  5. może ulec zmianie lista miast uznanych za tracące funkcje społeczno-gospodarcze, w których obowiązują preferencyjne (niskie) wymagane poziomy minimalnych nakładów inwestycyjnych.

Wnioski:
• w niedalekiej przyszłości warunki wsparcia inwestycji nie będą tak atrakcyjne, jak dziś,
• uzyskanie teraz decyzji o wsparciu gwarantuje utrzymanie w przyszłości obecnego poziomu ulgi podatkowej,
• jeśli inwestować, to teraz.

Uwaga: otrzymanie teraz decyzji o wsparciu nie wymaga natychmiastowego zrealizowania inwestycji, inwestor ma na to kilka lat, choć im szybciej, tym dłuższy okres odliczania ulgi podatkowej.

Według GUS za I półrocze 2019 roku odnotowano 19 procentowy wzrost inwestycji liczony do I półrocza 2018 roku, co oznacza nakłady inwestycyjne w wysokości 65 miliardów zł (dane dotyczą firm średnich i dużych).

Podziel się