Co każdy poseł wiedzieć powinien?

Za dni parę będziemy uczestniczyć w największym cyklicznym festiwalu politycznym odbywającym się co cztery lata w Polsce – wyborach do sejmu. Bycie wybrańcem narodu to zaszczyt i odpowiedzialność, pomińmy elegancko aspekt tzw. fuchy. Kiedyś od kandydatów na przedstawicieli oczekiwano wszechstronnej wiedzy, doświadczenia, wybitnych osiągnięć na różnych polach, ogłady towarzyskiej (kindersztuby), przestrzegania kodeksu honorowego, majętności uniezależniającej od diety poselskiej , znajomości języków… Ech, to były czasy… Były i minęły, niestety bezpowrotnie. Dziś demokracja rozszalała się tak bardzo, że posłem może zostać każdy, w podobie do żołnierza noszącego w tornistrze buławę marszałkowską. A któryż to z marszałków nie tak dawno rzekł: „Nie ten mądry, kto uczony, ale ten kto rozumu używa”, usprawiedliwiając niższy niż wyższy status swego wykształcenia?

Z tej okazji proponujemy, aby każdy kandydat w drodze samooceny poddał się testowi wiedzy, którego pytania proponujemy z różnych dziedzin następujące:

Kultura:

 • kto jest autorem „Katechizmu dziecka polskiego”, podpowiemy, że zaczyna się od słów „Kto ty jesteś?”,
 • wyrecytuj wszystkie zwrotki Hymnu Polski, kto był autorem słów?
 • kto z Polaków był ostatnim literackim laureatem nagrody Nobla?
 • jaki międzynarodowy konkurs muzyczny w Polsce będzie miał finał w dniu wyborów?
 • wymień Polaków laureatów nagrody Nobla z literatury,

Geografia:

 • z jakimi krajami graniczy Ukraina?
 • gdzie leży San Escobar?
 • która organizacja palestyńska pierwsza zaatakowała Izrael?
 • Ormianie to mieszkańcy Azerbejdżanu czy Armienii?
 • wymień kraje leżące nad Bałtykiem.

Finanse:

 • czy emitent i emisariusz to to samo?
 • czy cena obligacji rośnie czy spada, gdy rosną stopy procentowe?
 • objaśnij terminy: „przychód” i „dochód”, od czego naliczany jest podatek dochodowy?
 • oblicz kwotę prowizji od kredytu, jeśli kwota kredytu wynosi 200 000 zł, a prowizja wyrażona w procentach = 4,5%/ (pytanie dla posła),
 • oblicz miesięczną ratę 500 tysięcznego (zł) kredytu hipotecznego przy założeniu, że oprocentowanie jest stałe i wynosi 6 % w skali roku, a kredyt jest na 30 lat? (pytanie dla senatora),

Gospodarka:

 • jaką formę pomocy publicznej oferuje przedsiębiorcom w zamian za inwestycje program Polska Strefa Inwestycji: granty, dotacje czy ulgi podatkowe?
 • jaki procent wybudowanych mieszkań trafia do młodych małżeństw, a jaki do nabywców instytucjonalnych i spekulantów?
 • jaka jest wysokość składki zdrowotnej obciążającej przedsiębiorców?
 • co jest ważniejsze dla długoterminowego wzrostu PKB, wzrost konsumpcji czy wzrost inwestycji?

Jeśli wyobrazić sobie, że powyższa lista pytań nawet dla zabawy będzie użyta przez dziennikarzy z opcji przeciwnej przy okazji jakiegoś wywiadu, to może warto zawczasu się przygotować. W razie konieczności sięgnięcia po wsparcie (prawo do jednego telefonu) zawsze można zadzwonić do Finansów dla Firm. I jeszcze wątek historyczny – jak wiadomo Kaligula (taki rzymski cesarz był) mianował senatorem swego konia, białej maści i imieniu Incitatus (Szybki). Oczywiście następca Kaliguli, Klaudiusz konia zdegradował. Warto więc pamiętać, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a byty polityczne nie są dane na wieki. A wtedy „…Nieuleczony uśnie ból, za pikowym czarnym królem – drugi król”, ale to nie będzie nasz król. Iiihahaha!

Podziel się