1
Archive from Październik, 2013
Paź 15, 2013 - BIZNESOWE REFLEKSJE   

Bilet w jedną stronę

W swej historii Polska wielokrotnie doznawała uszczerbku na najwartościowszej tkance swego bytu, jaką jest naród. Wojny przetaczające się przez nasze ziemie oraz fale emigracji powodowały pozbawienie kraju swych najaktywniejszych, najlepiej wykształconych obywateli, których potencjał bezpowrotnie nie został wykorzystany dla dobra i rozwoju Polski.

Współcześnie na naszych oczach trwa wielki exodus rodaków z Polski. Według statystyk w ostatnich latach z kraju wyjechało 2,13 mln osób,  z czego 1,7 mln stanowią rezydenci, to jest osoby, które przebywają zagranicą dłużej niż rok. W ogromnej większości są to ludzie młodzi – 1,4 mln osób ma poniżej 39 lat. Hasło „Polak potrafi” realizowane jest z zapałem w Wielkiej Brytanii, czytaj więcej »