1
Archive from Styczeń, 2013
Sty 10, 2013 - BIZNESOWE REFLEKSJE   

Innowacyjność czyli co?

Określenie „innowacyjność”, odmieniane w różnych kontekstach robi ostatnio karierę, jak wiele krócej lub dłużej modnych słów. Tylko czy chodzi tu o modę? Wobec niekiedy nadmiernego szermowania innowacyjnością, w połączeniu z brakiem zrozumienia jej sedna, warto sięgnąć do źródeł. Funkcjonuje wiele definicji, przytoczmy tę powszechnie uznawaną:

Według OECD, ”Działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji. Działalność innowacyjna związana jest z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji technicznych i obejmuje: prace badawcze i rozwojowe; zakup licencji; prace wdrożeniowe; zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz budowę, rozbudowę lub modernizację budynków służących wdrażaniu innowacji; szkolenie personelu; marketing nowych i zmodernizowanych wyrobów.”
czytaj więcej »